top of page

פסיקה חדשה!


פסיקה חדשה!

בשנת 2017 פסק בית המשפט העליון בפסק דין מהפכני כי חיוב במזונות ילדים לא יוטל בהכרח על האב, אלא לפי יחס ההכנסה בין ההורים ואופן חלוקת זמני השהות ביניהם. לפי פסק הדין יוצא כי במקרה של משמורת משותפת והכנסה זהה, לא יחוייב האב במזונות הילד וכל צד נושא ישירות בהוצאות הילד.

בעקבות פסק הדין הוצפו בתי המשפט בבקשות של אבות גרושים להפחתת מזונות ולביטול מזונות. בשבוע שעבר ניתן פסק דין חדש, אשר שוב משנה את התמונה.

לפי פסק הדין החדש, ההלכה משנת 2017 אינה חלה רטרואקטיבית, כך שלא ניתן לפתוח ולשנות סכומי מזונות בתיקים שהסתיימו, אלא רק במקרים של שינוי נסיבות מהותי.

מהו שינוי נסיבות מהותי? על כך בפוסט הבא.

22 צפיות0 תגובות

留言


bottom of page